Automation

Vi är experter inom elkonstruktion med omfattande dokumentation för projekt i alla storlekar, PLC & HMI programmering för anpassade automatiseringslösningar och skapande av robusta, tätt förseglade kontrollskåp för att säkerställa säker och pålitlig drift i olika industriella miljöer.

Vi anpassar våra lösningar efter dina specifika behov, oavsett om det är en delprojekt eller en komplett automatiseringslösning.

automation skåp elcentral

Konstruktion

Vi specialiserar oss på elkonstruktion, oavsett projektets storlek och vi hanterar en rad vanligt förekommande mjukvaror på marknaden. Vi har en gedigen erfarenhet av att skapa omfattande dokumentation, både för omfattande nybyggnadsprojekt och mindre förändringar i befintliga anläggningar.

PLC & HMI Programmering

Vi specialiserar oss på att programmera och automatisera dina processer och maskiner enligt dina specifika krav, och med vår kompetens inom HMI, skapar vi användarvänliga gränssnitt för en smidigare interaktion.

Vi skräddarsyr lösningar efter dina behov, oavsett om det rör sig om ett delprojekt eller en komplett lösning. 

Skåpsbygge

Vi skapar styrningsenheter och kontrollskåp med noggranhet för att säkerställa att de är fullständigt skyddade mot externa påverkningar.

Våra skåp är tätt förseglade och robusta, vilket säkerställer att inget skadligt damm eller fukt tränger igenom och potentiellt stör funktionen hos de inbyggda komponenterna.

Allt för att säkerställa pålitlig och säker drift i olika industriella och automatiserade miljöer.

Hur kan vi hjälpa dig?